U Gimnaziji i đaci na razmeni Lisa, Janiga, Dondu i Oskar

U okviru programa Interkulture u Zaječar su sa početkom nove školske godine na razmenu doputovali srednjoškolci iz inostranstva.

Nastavu u Gimnaziji pohađaće Lisa iz Italije, Janiga sa Tajlanda i Dondu iz Turske. Sa Oskarom sa Novog Zelanda koji je u Zaječaru od zimus, Gimnazija je postala prava “internacionalna oaza mladih”.

Novim drugaricama priređen je svečani doček u školi i u porodicama domaćina. Miletići su ugostili Lisu, Đorđevići Dondu i Nikolići Janigu.

Interkultura je volontersko nevladino udruženje mladih koji veruju u spajanje kultura i sticanje prijatelja iz najrazličitijih zemalja. Osnovano je 2008.godine, a godinu dana kasnije u našu zemlju stižu prvi đaci iz sveta. Ministarstvo prosvete daje podršku 2010. godine, a Zaječar se u priču uključuje 2011. godine.

U Srbiji ima 11 lokalnih centara interkulture u čiji rad je uključeno 60 volontera. Trajna saradnja uspostavljena je sa 20 škola u Srbiji, među kojima je i Gimnazija u Zaječaru.

U protekloj dekadi 170 srpskih đaka boravilo je na interkulturalnoj razmeni na svim kontinentima sveta i skoro isto toliko mladih ljudi sa raznih meridijana bilo je u Srbiji.

Programom su obuhvaćene 32 zemlje sveta, a razmena srednjoškolaca je prilika da se izgrade mostovi između različitih kultura.