GimZa kod

Učenici Gimnazije učestvovali su u aktivnosti GimZa kod koju je organizovao tim za karijerno vođenje i savetovanje.

U toku prvog GimZa koda učenici su rešavali zagonetke vezane za veštine 21. veka. Rešenje zagonetke vodilo ih je do sledeće lokacije na kojoj bi ih čekala nova zagonetka.

Tako su đaci prevodili sa engleskog, rešavali jednačine iz matematike, nalazili skrivene poruke u knjigama…

Na ovaj način imali su priliku da razviju veštine timskog rada, kritičkog razmišljanja, rešavanja problema, ali i testiraju fizičku kondiciju budući da je zadatke trebalo rešiti pre drugih timova.